D  Nieuwsarchief <> Aan boord bij Schippersvereniging ''STERRESCHANS'' [maandag 22 december]
 

Aan boord bij Schippersvereniging ''STERRESCHANS''
[maandag 22 december]

Oprichting schippersvereniging 'Sterreschans' in Doornenburg.

foto: Doornenburg online

Tijdens de 'Open Air' Schippersmis van vorig jaar, opgedragen door Schippers Aalmoezenier, van Welzenes, ten behoeve van het 300 jarig bestaan van het Pannerdensch Kanaal, is het idee ontstaan om in Doornenburg een Schippersvereniging op te gaan richten. Daarop werd er een initiatief groep samengesteld. Deze groep initiatiefnemers is aan het werk gegaan, hebben verschillende schippers en oud schippers uit de regio Lingewaard en omliggende plaatsen, aangeschreven om ze uit te nodigen, 5 november jl., voor een informele vergadering in het Ontmoetingscentrum te Doornenburg. Tijdens deze vergadering waren 22 belangstellenden aanwezig, reden genoeg voor de initiatiefgroep om door te gaan. Verschillende suggesties werden gedaan om een goede basis te hebben. Er werden ook verschillende suggesties voor een naam van de vereniging gedaan, die door de initiatief groep werd meegenomen.

Het doel van deze Schippersvereniging is om de nu nog bestaande materialen, foto’s, documentatie enz. voor het nageslacht te behouden, middels een archief in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg en eventueel een museum te verwezenlijken in Ford Pannerden.

Het ligt niet in de bedoeling, dat de Schippersvereniging alleen het verleden wil behouden voor het nageslacht, maar ook in de toekomst wil kijken. Er wordt gedacht aan schoolbezoeken, in samenwerking met de Rijkswaterstaat, om daar lezingen te geven, te vertellen over ons mooie beroep als schipper, om zo de Binnenvaart te promoten en de jeugd 'warm' te krijgen om het schippersvak te gaan uitoefenen. Tevens wil de vereniging voor de leden en belangstellenden, films, tentoonstellingen, excursies, enz. gaan organiseren. De bij de initiatiefgroep bekende schippers en oud schippers, werden dan ook uitgenodigd om op 22 december 2008 in het Ontmoetingscentum in Doornenburg, te komen voor een oprichtings vergadering van de Schippersvereniging. De opkomst was voor de initiatiefnemers een succes, drieŽntwintig personen, waaronder vijf dames, hadden de moeite genomen om naar Doornenburg te komen. De nog niet officieel benoemde voorzitter, Jo Leenders, opende de vergadering en heette alle aanwezigen van harte welkom. Tijdens deze vergadering werd er een bestuur benoemd, te weten, Jo Leenders voorzitter, Peter van Megen secretaris, Henk Brom als penningmeester en Fred Brom als actief betrokkene vanuit de binnenvaart. De wens van het bestuur is om nog een varend lid, mag ook een dame zijn, in het bestuur te benoemen. Op deze avond werd door de initiatief nemers, de voorgestelde namen voor de vereniging nog een keer genoemd.

Tijdens een overleg vergadering van de initiatief nemers was besloten voor de naam : 'STERRESCHANS'
Deze naam werd door de leden van de oprichtingsvergadering met een luid applaus ontvangen en daardoor bezegeld.

Heeft u interesse om lid te worden meld u zich dan hier per mail aan bij de secretaris Peter van Megen
of per telefoon 0481-424168.

Kom ook aan boord .... ien 't Fotoalbum