Doornenburgonline.nl
ons durp sinds 2003 zichtbaar ien beeld


Neijsarchief Rondum de Burcht 2014


Schatgraven - zondag 31 augustus


Foto: Doornenburgonline.nl

Zondag 31 augustus was 't dan eindelijk zover, de opnames vur 't tv programma Schatgraven op Kasteel Doornenburg! De wage's van Omroep Gelderland ware mooie blikvangers, kort geparkeerd naos de toegangspoort van ons kasteel! Bij binnekoms zag ik al geliek BrandweermanSchilderwerken Rob Leenders op 't terras van de Herberg zitte. Zien vrouw Karin zat verburge achter 'n ien 'n hoeslake gehuld schilderij. Al vrij vlot krege ze toegang tot de hoofdburcht waor de taxateurs 't schilderwrk zouwe beoordele. N as twee jaor geleeje wjrd ik hartelijk ontvange dur de crew van Omroep Gelderland en moch ik mien gang gaon met foto's make ... veur en achter de scherme! Bewonderingwaardig volg ik presentator Peter van den Hout die gemoedelijk zonder vurprogramma de juiste vraoge wit te stellen tijdens de opname's. Nao 'n klein ureke hk 't wel gezien ... effe de Herberg ien vur 'n putje koffie en op huus op aon. Hoe 't m Rob en Karin is afgelope? ... die wone nog steeds ien 't moijste durp van onze gemeente ... Doornenburg! Fotoalbum

Bekijk hier Deel 1 en deel 2


  Naar boven

Kienderdurp! - maandag 18 augustus


Foto: Doornenburgonline.nl

Helaas hk dit jaor weinig meegekrege van 't altied zo vrolijke en uutbundige kienderdurp. Dit joar vierde StiKiDo 't 40 jaorig bestaon en beslote d'r een hele week circus van te make! Met 't van heure zegge, gezien en geleze te hebbe op 't internet en ien de lokale krntjes is 't feest gewoon deur gegaon en ht niemand wat hoeve misse!

Langs deze weg feliciteren wij het organiserende team van StiKiDo en alle vrijwilligers van harte met het 40 jarige jubileum en zien as klein durpke trots dat jullie elk jaor wjr rond de 250 kiendere de week van hun leve geven! Gelukkig ht Jet nog enkele kiekjes genome op de openings maondag. Fotoalbum


  Naar boven

Carnaval ien een notedop!


Knippe en plkke ... !
Kindermiddag C.V. De Riensplitsers
- zondag 23 februari

Foto: Doornenburgonline.nl

Nie alleen de Jeugdcommissie had de hande vol deze zonnige middag. As gij de naam Spoenken erges zie staon dan zulle de blaage aon de bak motte met schaor, liem en potlood. Ut springkusse was ok bar ien trek daor konde ze naor 't knippe en plkke 'n bietje stoom afblaoze. Wederom 'n prijzenswaardige middag zo gezijt! Trekkingslijst loterij jeugdcarnaval: 198 - 1490 - 2091 - 680 - 1514 - 2161 - 1241 - 1522 - 2162 - 1306 - 1596 - 2168 - 1311 - 1665 - 2543 - 1331 - 2027 - 2911 Prijs? Neem dan contact op met Patrick Visch tel. 0481-849468

Tied voor Taart ... !
C.V. De Riensplitsers bedankt met taart
- zaterdag 22 februari

Foto: Doornenburgonline.nl

Elk jaor wjr nim ons Prinsepaor de tied um ien ons buuredurp Gendt 'n smakelijke taart te versiere. Prins Hans uut Borde en z'n Lady Marion staake vur 't drde jaor hun hande uut de mouwe um d'r iets mojs van te make. Dit keer wjrd de taart aongebooje aon dansgarde De Gulvkes vur hun ienzet tijde's de vele toernooie en carnavals dage. Dik verdiend zou ik zegge!

Roffel ... !
JeugdDisco C.V. De Riensplitsers
- vrijdag 21 februari

Foto: Doornenburgonline.nl

Tsja vur daj 't wit stoaj met de inkels alwjr ien 't waoter. Vur de Riensplitsers is da niks nij's en zien ze alwjr druk doende gewis vur de kommende dol dwaze dage. De jeugd-disco is dan ok de openingsaovond vur onze allerkleinste narre en narrinne. Jeugdprins Bodhi de vliegende kiep en zien hofdames Mik en Aniek worde bedankt en op passelijke wijze onttroont. Bodhi is nog nie gevloge of de opvolger zit alwjr ien de hoed! We heten Jeugdprins Jerome de Roffelaar en zien Hofdames Isabel en Desi van harte welkom. Met hun ien de hoofdrol zien wij deze carnaval blauw wit van de lol!

 Foto: Doornenburgonline.nl


  Naar boven

Traa La la ! - zaterdag 8 februari


Foto: Ans Witjes

Vandaag was 't dan zover vur onze Slagwerkgroep St.Caecilia en  gemengde koor de Burchtsanghers ... 't NK te Assen. Vur diegene die nie aonwezig ware was alles op de voet te volge via Facebook en Twitter. Helaas was onze aardbeving nie voldoende um kampioen te worde ien 't Groningse Assen. Onze bure uut Gendt daorientege pakten ien de 2e divisie wel 't Nederlands Kampioenschap met 'n eerbetoon aon Anne Frank. Petje af vur instructeur Casper Traa die 't onderste uut de kan wit te haole bij beide slagwerkgroepe en daorbij winnaar van de aovond bliek te zien! Sjapoo aon allen!


  Naar boven

Ome Nol 100 jaor ! - vrijdag 7 februari


Foto: Doornenburgonline.nl

Fotoalbum - - Ome Nol van Alst is ienmiddels een welbekende durpeling. Vandaag vierde hij ien beslote kring z'n 100ste verjaordag. Onder 't genot van 'n biertje kon die extra geniete van de muzikale Vendel-hulde gegeve dur Harmonie St.Caecilia en Schutterij Gijsbrecht van Aemstel. Proficiat Nol!


  Naar boven

Nieuwjaarsreceptie Harmonie ... ! - zondag 5 januari


Foto: Harmonie St.Caecilia Doornenburg

Fotoalbum - - Het was een bijzonder feestelijke aangelegenheid tijdens de drukbezochte traditionele Nieuwjaarsreceptie van St.Caecilia. Omlijst door de muzikale medewerking van jeugdslagwerkgroep en het harmonieorkest en de twirlgroep kon voorzitter Rob van de Sant tevreden terugblikken op een succesvol jaar. Vervolgens kon het feest niet op en overhandigde voorzitter Bud Joosten van het Instrumentenfonds namens de Doornenburgse bevolking  een cheque van 4000,00 aan de vereniging. Er waren liefst zes jubilarissen die door de voorzitter zeer persoonlijk werden toegesproken en werden gekwalificeerd als een belangrijke generatie die al jaren nauw betrokken zijn bij St.Caecilia. Uit handen van beschermheer Leonard van Nispen tot Pannerden ontvingen Bennie Peters (slagwerker, 50 jaar lid), Jos Joosten (trompettist, 40 jaar lid), Stefan Hendriks (slagwerker, 40 jaar lid ), Gerald Bouwman (slagwerker, 40 jaar lid ), Co Ketelaer (slagwerker, 40 jaar lid) en Richard Peters (slagwerker, 25 jaar lid) de jubileum oorkonde en insigne van de Nederlandse Muziekfederatie. Buitengewoon verrast reageerde penningmeester Anja Rasing-Peters op haar benoeming als winnaar van de Kapelaan Walters Trofee 2014. Deze eervolle toekenning kreeg zij van de commissie die de prijs jaarlijks uitreikt aan een lid die zich buiten-gewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.


  Naar boven

Kapelaan Walters Trofee ... ! - zondag 5 januari


Foto: Doornenburgonline.nl

Tot grote verrassing van Anja Rasing zelf, mocht zei de 4e 'Kapelaan Walters Trofee' in ontvangst nemen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Harmonie St. Caecilia te Doornenburg. Proficiat!!


  Naar boven

GVA Award 2014 ... ! - donderdag 2 januari


Foto: Fr van Deelen

Vur zien jaorelange ienzet en tal van functiebekledinge is bestuurslid Fr van Deelen tijde's de nieuwjaorsreceptie beloond met de GVA Award 2014. Van harte gefeliciteerd!


  Naar boven