Home


maandag 4 mei 2017 - Nationale Dodenherdenking Doornenburg


- Doornenburg herdenkt jaarlijks alle slachtoffers van oorlog en geweld -

 

 

Geef Vrijheid door
... daarom nodigen wij u dan ook uit om samen met ons alle slachtoffers te herdenken!
 

 

 


 Programma 2017:  Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst


  - 18.00 uur, Vlaggen Halfstok

In de vooravond behoort de Nederlandse vlag halfstok te hangen als blijk van eerbied en respect voor de doden.

De tijdsduur waarin de vlag halfstok hangt is van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse
driekleur zonder wimpel.

Naast de Nederlandse driekleur mag ook de Doornenburgse vlag halfstok gehangen worden.


  - 19.00 uur, Herdenkingsdienst:

De herdenking in de Sint Martinuskerk begint met Koraalmuziek gespeeld door Harmonie St. Caecilia. Hiermee wordt u in de gelegenheid gesteld een kaars op te steken. Aansluitend begint om 19.15 uur de herdenkingsdienst. Na de dienst volgt een stille tocht naar het Oorlogsmonument op de kruising Pannerdenseweg-Blauwe Hoek voor het vervolg van de herdenking.


  - 19.58 uur, The Last Post:

Bij het Monument wordt door een blazer van Harmonie St. Caecilia 'The Last Post' geblazen waarna landelijk om precies 20.00 uur ...

... twee minuten stilte in acht wordt genomen!


 

- 20.02 uur, Kranslegging:

Kranslegging op het Oorlogsmonument door een afgevaardigde van Oranjecomité Doornenburg en een afgevaardigde van de
gemeente Lingewaard.

 


  - Vendelhulde:

Een Vendelier van Vendelkorps 'De Witte Ploeg' brengt de Vendelhulde aan alle slachtoffers. Ook wel het 'Vendelgebed' genoemd.


 

- Wilhelmus:

Na het neerleggen van de vlag op de Altaarsteen zal door alle aanwezigen het Wilhelmus gezongen worden.
Alleen de eerste twee coupletten ...!


Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
 
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

  - Voorlezen van de namen:

Een afgevaardigde van de Oranjecomité Doornenburg leest de namen van alle Doornenburgse slachtoffers voor, zoals vermeldt
op de Gedenksteen van het Monument.

 


 

- Het Gedicht:

Een leerling van R.K. Basisschool De Doornick leest een door hem of haar zelf geschreven gedicht voor.

 


 

- Koraalmuziek en Spreker:

Harmonie St. Caecilia brengt Koraalmuziek ten gehore waarna een gastspreker van de gemeente Lingewaard het woord zal voeren.

 


 

- Defilé en Bloemlegging:

Het moment waarop eenieder langs het Oorlogsmonument mag lopen en bloemen kan neerleggen.


 

- Afsluiting:

Na afloop van deze Herdenking is er de gelegenheid om in het Ontmoetingscentrum, onder het genot van een kopje koffie nog met elkaar van gedachten te wisselen.Wij danken u voor het bijwonen van deze Dodenherdenking
 

 

- De Herdenkingsdienst en Plechtigheden bij het Oorlogsmonument zijn verzorgd door:

  • Oranjecomité Doornenburg

  • R.K. Geloofsgemeenschap St. Martinus Doornenburg

  • Werkgroep Avondwake

  • Herenkoor

  • Jekadee

  • Harmonie St. Caecilia Doornenburg

  • Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen


 

- Fotoalbums: Fotoalbum


 

- Meer weten bezoek dan de volgende website:


Dodenherdenking Copyright© 2015 - 2017, Doornenburg online